bg

Европрограми

Табела Европрограма BG16RFOP002-2.092

thumbnail
BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма
като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19
Виж детайли!

Подкрепа от временните противоепидемични мерки

thumbnail
Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
 
Виж детайли!
    1